Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 21.06.2021, godz: 15:00 Sygnatura: DZ-271-1-8/2021

Dostawa sprzętu jednorazowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 23.04.2021r.
Z NUMEREM: 2021/S 079-200470

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 05ecfc09-da98-47e2-b489-5b469aa36a22

Dodatkowe materiały: