Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 23.06.2021, godz: 7:30 Sygnatura: DZ-271-1-11/2021

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 18.05.2021
Z NUMEREM: 2021/S 095-248974

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania a032b52b-ced6-416a-8c4a-44c934b8c7de