Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część II

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 21.07.2021, godz: 14:30 Sygnatura: DZ-271-1-13/2021

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część II

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 04.06.2021r.
Z NUMEREM: 2021/S 107-279227

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 258f220c-c3b7-4170-baf3-fe4110a1cafc