Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część II

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 29.07.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-22/2019

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część II

OGŁOSZENIE PRZEKAZANO DO UPUE W DNIU 11.06.2019 r.
Z NUMEREM TYMCZASOWYM: 19-280947-001

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 13.06.2019 r.
Z NUMEREM: 2019/S 112-274463

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dodatkowe materiały: