Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 15.04.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-3/2021

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 10.03.2021r.
Z NUMEREM: 2021/S 048-120028

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 87adac2f-e7d9-46b2-b367-a48055712e98