Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 27.07.2021, godz: 12:00 Sygnatura: DZ-271-2-8/2021

Przedmiotem Zamówienia jest: Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (pakiety nierozstrzygnięte w postępowaniu przetargowym DZ-271-1-14/2021).
Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów:
Pakiet nr 1 – System zamknięty do pobierani krwi póżniowo-aspiracyjny II
Pakiet nr 2 – System otwarty do pobierani krwi
Pakiet nr 3 – Laboratoryjny sprzęt medyczny I

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2021 r. do godziny 12:00
pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
• – nie otwierać przez ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: