Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 07.07.2021, godz: 9:00 Sygnatura: DZ-271-1-14/2021

Dostawa materiałów laboratoryjnych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00074587/01 z dnia 07.06.2021

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OPUBLIKOWANO W BZP
nr 2021/BZP 00080766/01 z dnia 2021-06-11

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 049c03cd-49ea-4bff-91d2-50b1c078ff5d

Dodatkowe materiały: