Dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej II

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 06.07.2021, godz: 8:00 Sygnatura: DZ-271-1-18/2021

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej II

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087327/01 z dnia 2021-06-18

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania d0a4e269-2eef-4e0a-9762-d33782d86b31