Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 09.06.2021, godz: 8:30 Sygnatura: DZ-271-1-10/2021

Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00053205/01 z dnia 13.05.2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania – 8624d916-aa6c-430d-b462-b56f6d818874