Strona głównaSzpitalAktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Wersja do druku

Szpital Powiatowy w Bochni poszukuje osób na stanowisko:

SPECJALISTA ds. BHP

Główne zadania:

 • dbałość o funkcjonowanie Szpitala zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi w zakresie BHP
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz organizowanie szkoleń okresowych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
 • tworzenie wewnętrznych procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP
 • przeprowadzanie kontroli warunków BHP oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji Szpitala

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • uprawnienia dla pracowników służby BHP  wymagane przepisami
 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie BHP
 • praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia tematów BHP

 

Oferujemy:

 • pracę w stabilnym zakładzie
 • możliwość awansu
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze

LEKARZA SPECJALISTA W DZIEDZINIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ LUB DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO POSIADAJĄCEGO TYTUŁ SPECJALISTY W DZIEDZINIE TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzienie transfuzjologii klinicznej lub diagnosta laboratoryjny mający tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzji medycznej posiadający zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzacji badań w zakresie immunologii transfuzyjnej wydane przez dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych służby krwi,
 • Dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu badań immunohematologicznych,
 • Sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

LEKARZA DO PRACY W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Wymagania:

 • Lekarz specjalista medycyny ratunkowej lub lekarz, który ukończył 2 rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w ZRM,
 • sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Prosimy wysłać aplikację na adres: jadamczyk@szpital-bochnia.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (014) 615 32 04.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)