Strona głównaAktualnościSzpital w Bochni wznawia udzielanie planowych świadczeń opieki zdrowotnej

Szpital w Bochni wznawia udzielanie planowych świadczeń opieki zdrowotnej

Wersja do druku
images
26 maja 2020r.

W wyniku łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 oraz zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

Szpital w Bochni od dnia 01.06.2020 r. wznawia udzielanie większości planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. w zakresie:

  • przyjęcia do Oddziałów Szpitalnych pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w trybie planowym,
  • udzielania porad planowych w Poradniach Specjalistycznych,
  • wykonywania planowych badań diagnostycznych.

 

Od dnia 01.06.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-18.00 uruchomione zostaje dla pacjentów drugie wejście do Szpitala– wejście od podwórka przy ul. Krakowskiej. Wejście to jest dedykowane pacjentom zgłaszającym się do:  Poradni Chirurgicznej, Poradni Proktologicznej, Poradni Onkologicznej, Pracowni RTG, Pracowni TK, Pracowni Endoskopii.

 

Wydłużamy godziny pracy Punktu Pobrań od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00  a w soboty 7.00-14.00.

 

Dla bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu szpitala obowiązują zasady:

– obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i noc,

– obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do szpitala i przy jego opuszczaniu,

– obowiązek przejścia przez triage z pomiarem temperatury i udzieleniem informacji o ew. ryzyku zakażenia COVID-19 (np. kontaktu z chory, podejrzanym o zakażenie, itp.),

– obowiązek zachowania odległości min. 2 m od innej osoby ,

–zakaz odwiedzin,

–zakaz wstępu na teren szpitala przedstawicieli firm zewnętrznych,

– bezwzględny zakaz dostarczania przesyłek kurierskich z prywatną zawartością.