Strona głównaAktualnościSzkolenie z systemu Rejestru Asystentów Medycznych

Szkolenie z systemu Rejestru Asystentów Medycznych

Wersja do druku
dav
15 listopada 2018r.

Kilkunastu pracowników bocheńskiego szpitala wzięło udział w szkoleniu z obsługi nowego systemu – Rejestru Asystentów Medycznych. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz ZUS w Bochni. 

Od 1 grudnia 2018 roku zwolnienia lekarskie będą wydawane tylko w formie elektronicznej. Pacjent nie dostanie już do ręki druku L4. W wersji elektronicznej trafi on  bowiem do pracodawcy i ZUS. To nie jedyna nowość  od 1 grudnia  zwolnienia będą mogli wystawiać nie tylko lekarze, ale także zarejestrowani w systemie asystenci medyczni.

Każdy asystent musi mieć jednak do tego upoważnienie, zapisane w systemie.

Podczas szkolenia, które zorganizowano w bocheńskim szpitalu przedstawiciele CSIOZ tłumaczyli, jak poprzez Rejestr Asystentów Medycznych tworzy się upoważnienie do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, czyli przez asystenta medycznego.

Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Osoba ta musi mieć założone konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i musi zostać wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM).

Z danych ZUS wynika, że od początku 2016 r. lekarze wystawili  w całej Polsce 6,7 mln e-zwolnień. We wrześniu niemal 45 proc. zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie w formie elektronicznej.