Strona głównaAktualnościOd dnia 18 maja 2020 roku przywracamy w naszym Szpitalu porody rodzinne.

Od dnia 18 maja 2020 roku przywracamy w naszym Szpitalu porody rodzinne.

Wersja do druku
porody rodzinne
29 maja 2020r.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego, zgodnie z zaleceniami Konsultantów krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii z dnia 22.05.2020 nadal nie zaleca się łagodzenia ograniczeń dotyczących porodów rodzinnych. Jednak mając na uwadze wielką wagę oczekiwań społecznych związanych z możliwością odbywania porodów rodzinnych zgodnie z opinią Konsultantów od osób towarzyszących przy porodzie wymaga się:

  • Wypełnienia przez pacjentkę i osobę towarzyszącą ankiety epidemiologicznej w momencie przyjęcia do porodu,
  • Osoba towarzysząca jest zobowiązana jest do zaopatrzenia się w maskę, rękawiczki we własnym zakresie, przed zgłoszeniem się do Szpitala.
  • niezbędne jest, aby osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu nosiła maskę i rękawiczki
  • rodząca w towarzystwie osoby bliskiej przebywa w sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
  • osoba towarzysząca nie opuszcza sali w trakcie porodu,
  • osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i musi opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
  • osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.
  • rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni  przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi celem zminimalizowania ryzyka zarażenia koronowirusem.
  • W dalszym ciągu nie ma odwiedzin w oddziale położniczo-ginekologicznych.

Decyzję dotycząca obecności osoby towarzyszącej przy porodzie, mając na uwadze względy organizacyjne oraz powyższe zalecenia podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem uwzględniając warunki lokalowe oraz względy organizacyjne pozwalające na izolację pacjentek i osób towarzyszących od innych pacjentek.