Strona głównaAktualnościKOMUNIKAT O WSTRZYMANIU PRAKTYK STUDENCKICH

KOMUNIKAT O WSTRZYMANIU PRAKTYK STUDENCKICH

Wersja do druku
Wykrzyknik2
31 lipca 2020r.

W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się COVID-19  oraz znacznym wzrostem zachorowań również na terenie powiatu bocheńskiego, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej z dniem 01.08.2020 r. do odwołania wstrzymuje realizację praktyk studenckich zarówno w formie praktyk jak i w ramach wolontariatu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr (wyłącznie telefonicznie): 14 615 32 04