Strona głównaJednostki szpitalnePracowniePracownia Mikrobiologii i Epidemiologii

Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii

Wersja do druku

OŚR.ZM.417.1.2022.158.10.18L17.AM_01

Kierownik Pracowni Mikrobiologii i Epidemiologii – mgr Beata Jaglarz, specjalista mikrobiologii medycznej

Pracownia przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 5 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

nr tel. (14) 61 53 343 lub (14) 610 01 37

Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii wykonuje:

 • posiew moczu
 • wymaz z gardła, migdałków, jamy ustnej
 • wymaz z ucha
 • wymaz z rany, ropy
 • badanie w kierunku nosicielstwa MRSA
 • wymazy z dróg rodnych, cewki moczowej i nasienia
 • profilaktyka okołoporodowa (badanie w kierunku nosicielstwa w drogach rodnych Streptococcus agalatiae)
 • stopień czystości pochwy (ocena preparatu bezpośrednio barwionego Gramem)
 • posiew krwi
 • posiew żółci i innych płynów ustrojowych
 • posiew plwociny
 • posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
 • wymaz z ropni na skórze (trądzik)
 • posiew sporali (biologiczna kontrola skuteczności sterylizacji)
 • badanie mykologiczne (w kierunku grzybów drożdżopochodnych z mykogramem)
 • badanie w kierunku flory beztlenowej
 • badanie kału/wymazu z kału na obecność pałeczek Salmonella, Shigella (u zdrowych nosicieli i chorych)
 • badanie kału na obecność antygenu Campylobacter
 • badanie kału na obecność antygenu Norovirusa
 • badanie przesiewowe (wymaz z nosa i odbytu) na obecność drobnoustrojów alarmowych MRSA, VRE, ESBL, CPE, AmpC

Uwaga:

W przypadku badania kału na obecność pałeczek Salmonella, Shigella u zdrowych (badania medycyny pracy) należy zgłosić się wcześniej  do pracowni po odbiór naczynek do badania. 

Przyjmowanie próbek kału od osób zdrowych odbywa się od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 10:00

Zakres działalności laboratoryjnej Pracowni Miktobiologii i Epidemiologii obejmuje badania kału na obecność pałeczek Salmonella/ Shigella u osób zdrowych (branżowców) i u osób chorych metodą spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i objętych akredytacją PCA nr AB 1085 oraz badania spoza zakresu akredytacji.
Pracownia wykonuje identyfikację drobnoustrojów do gatunku oraz badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno – krążkową, automatyczną- przy użyciu analizatora Vitek 2 Compact, oznaczenia MIC z zastosowaniem pasków  z gradientem stężeń antybiotyku. Czas oczekiwania na wynik w zależności od rodzaju badania od jednej doby (ujemne badanie) do 5 dni (badanie dodatnie). Pracownia wykonuje badania z materiałów powierzonych od pacjentów oraz dysponuje Punktem Pobrań Materiałów, gdzie jest możliwe pobranie materiału na miejscu w godzinach pracy Pracowni. Pracownia uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kontroli Zewnatrzlaboratoryjnej POLMICRO organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz międzynarodowych badaniach biegłości Helsinki LABQUALITY. Posiada stosowane świadectwa/certyfikaty kontroli zewnątrzlaboratoryjnej sprawdzianów, w których uczestniczy.
Dokumenty dla pacjenta – przygotowanie do badania Mikrobiologicznego:
BADANIE KAŁU NA OBECNOSĆ PAŁECZEK SALMONELLA

Збір та достава пробірок калу. Інформація для клієнта

Badanie mykologiczne itp. skrócona procedura

Drogi oddechowe-skrócona procedura

MOCZ. instrukcja pobrania

Oko, Ucho skrócona procedura

Rany pooperacyjne itp. skrócona procedura

Zmiany skórne itp. skrócona procedura

Zlecenie na badanie kału