Informacja dotycząca hospitalizacji noworodków matek chorych na SARS Cov-2


Informujemy, że noworodki Matek ze stwierdzonym zakażeniem SARS Cov- 2 izolujemy czasowo od Mam zgodnie z zaleceniami Polskiego Konsultanta Neontaologii i Prezesa PTN ( polskiego Towarzystwa Neonatologicznego) a także Ministerstwa Zdrowia z dnia 29.09.2020. Decyzję tę zgodną z najnowszą wiedzą na temat infekcji COVID- 19 podejmujemy mając na względzie największe bezpieczeństwo noworodka. Bierzemy pod uwagę również możliwości lokalowe oraz ograniczoną ilość personelu i bezpieczeństwo innych pacjentów w Oddziale. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z wszelkich niedogodności oraz trudności związanych z opóźnieniem kontaktu Mamy z dzieckiem i rozpoczęciem laktacji, jednak ryzyko związane z zarażeniem SARS Cov-2 dziecka drogą kropelkową przez chorą Mamę sprawia, że preferujemy takie postępowanie i zachęcamy Drogie Pacjentki do utrzymania laktacji w czasie kwarantanny i rozpoczęcie karmienia po zakończeniu izolacji. Równocześnie informujemy, że zdrowy noworodek po wykluczeniu u niego zakażenia SARS Cov-2 może być wypisany do domu pod opiekę zdrowego opiekuna ( przez co rozumie się osobę z ujemnym testem, wymazem w kierunku wirusa SARS-Cov-2 lub z zaświadczeniem od lekarza POZ o braku objawów i narażenia na COVID 19), do dalszej izolacji od chorych osób.