Strona głównaAktualnościDo lekarza bez kolejki

Do lekarza bez kolejki

Wersja do druku
rbthdr
16 lipca 2018r.

Od 1 lipca osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, aby dostać się do lekarza, nie muszą czekać w kolejce. W myśl ustawy, która właśnie weszła w życie, są przyjmowane poza kolejnością.
To udogodnienie to ukłon w stronę osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Chodzi o to, by ułatwić im dotarcie do lekarza, czy też na konieczne zabiegi.
Pacjenci ze znaczą niepełnosprawnością, od 1 lipca są przyjmowani bez kolejki, zarówno w poradniach specjalistycznych działających w ramach SP ZOZ w Bochni, w tym poradni rehabilitacyjnej, jak również do szpitala powiatowego.

– W sytuacji braku możliwości przyjęcia w danym dniu, pacjent, zostanie zapisany na najbliższy możliwy termin – tłumaczy Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni.
Aby skorzystać z przyjęcia poza kolejnością, trzeba jednak okazać dokument potwierdzającego orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności.
Przypominamy, że szczególne uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają także: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, żołnierze i pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży, a także pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieodwracalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Fot. SP ZOZ w Bochni

Nowe przepisy  obowiązują także w Poradni Rehabilitacyjnej bocheńskiego szpitala

Nowe przepisy obowiązują także w Poradni Rehabilitacyjnej bocheńskiego szpitala