Strona głównaAktualności18 października Dzień św. Łukasza – patrona Pracowników Służby Zdrowia

18 października Dzień św. Łukasza – patrona Pracowników Służby Zdrowia

Wersja do druku
Lukasz
18 października 2018r.

Muszą wykazać się wielką cierpliwością i wyrozumiałością. Spokojem i opanowaniem. Wszyscy pracownicy służby zdrowia, zarówno ci, którzy pracują z chorymi, a także osoby zajmujące się sprawami administracyjnymi dziś obchodzą swoje święto.
Z tej okazji dyrekcja szpitala składa najserdeczniejsze życzenia pracownikom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni – Szpitala Powiatowego im. Bł. Marty Wieckiej – dziękując za profesjonalizm w działaniu, serce, życzliwość i szacunek okazany chorym.
– To nie  jest prosta praca, dlatego tym większe podziękowanie dla całego personelu naszego szpitala: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, laborantów, pań salowych, a także wszystkich pracowników administracyjnych. Dziękuję Wam za codzienny trud i poświęcenie w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka – mówi Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni.

18 października obchodzony jest Dzień św. Łukasza – patrona Pracowników Służby.
Święty Łukasz urodził się w Antiochii Syryjskiej i był lekarzem. Był także ewangelistą i jednym z uczniów Jezusa. Poniósł śmierć męczeńską w Achai.

 

Modlitwa do św. Łukasza Patrona Służby Zdrowia
Święty Łukaszu,
zanim stałeś się uczniem Chrystusa
i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem.
Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga
błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych,
których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi
oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.
Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje,
byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali,
aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością,
dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa.
Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością
budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!
Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!